top of page
  • Writer's pictureNiilas

JOUSTAVA KOKOAIKATYÖ - TES KAUPPA

Tämä postaus on jatkoa aiemmin kirjoittamalleni jutulle Kaupan ja Maran TES-muutoksista vuodelle 2021.

Lupasin palata Joustavaan kokoaikatyön malliin omassa jutussaan, koska se on aika iso kokonaisuus ja myös iso muutos siihen kuinka kaupan alalla voidaan työvuoroja jatkossa suunnitella.


Tuottamamme palvelu tähtää toisaalta yrityksen liiketoiminnan kehitykseen, optimontiin ja sitä kautta kasvuun, ja toisaalta työntekijän viihtyvyyteen ja sitä kautta pidempään työsuhteeseen. Tuomalla työntekijälle paremmat työkalut ja tekemällä työajanhallinnasta läpinäkyvää, pystymme antamaan työntekijälle kokemuksen oman ajan hallinnasta ja parantamaan työviihtyvyyttä.


Miten Joustava kokoaikatyö toimii?

Joustavassa kokoaikatyössä alle 37,5 tunnin sopimuksella työskentelevälle työntekijälle maksetaan täyttä kuukausipalkkaa. Kuukausipalkan vastineeksi työntekijä sitoutuu, 24 tunnin varoitusajalla, ottamaan vastaan niin sanottuja Joustotunteja, aina 37,5 tuntiin saakka. Työvuorolistaan on suunniteltava etukäteen vähintään 22,5 tuntia viikossa, eli kolmen täyden päivän edestä. Tasoitusjakso voi olla enintään 26 viikkoa kun käytetään Joustavaa kokoaikatyön mallia.

Joustava kokoaikatyö voidaan ottaa käyttöön 1.1.2021 alkaen ja sen käyttöönotosta sovitaan luottamusnaisen/-miehen kanssa jos sellainen on, muussa tapauksessa työntekijän ja -antajan välillä.

Sovittavat ehdot:

  1. Etukäteen suunniteltavat tunnit, eli ns. Listatunnit. Vähintään 22,5 tuntia viikossa. Tästä voidaan paikallisesti poiketa molempiin suuntiin.

  2. Tarjoamismenettely. Joustovuoroista/-tunneista tulee ilmoittaa 24 tuntia ennen vuoron alkua.

  3. Ajankohdat joilloin työnantaja ensisijaisesti pyrkii tarjoamaan joustotunteja

Työntekijä voi kieltäytyä yli 24 tuntia ennen vuoron alkua tarjotuista tunneista, jos;

- Lepoaika- tai vapaapäivämäärykset eivät toteudu

- Työntekijällä on sovittu vapaa

- Työntekijällä on äkillinen sairaus perheessä (TES 17 §)

-Työntekijä on poissa vuosiloman, sairauden tai perhevapaan vuoksi

Jos työntekijä kieltäytyy näiden ilmoitusaikojen puitteissa tarjotuista joustotunneista, samat tunnit tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä tarjoamaan uudelleen saman palkkakauden aikana. Jos tämä ei onnistu, vuoron tunnit voi täyttää vuosivapaista tai viime kädessä vähentää kuukausipalkasta.
Miten Joustava kokoaikatyö otetaan yrityksessä käyttöön?

Moderni työvuorosuunnitelujärjestelmä tukee Joustavan kokoaikatyön suunnittelua seuraavin tavoin:

  1. Järjestelmä seuraa tasoitusjakson tuntien lisäksi tunteja myös viikkotasolla niin, että 22,5 tuntia (tai muu paikallisesti sovittu minimituntimäärä) täyttyy joka viikolla ennen kuin suunnitelma julkaistaan. Alituksista voidaan joko varoittaa, tai virheellisen suunnitelman julkaisuu estää.

  2. Joustovuoroja tarjotaan Työvuoropörssillä, jossa työntekijät tekevät tarjouksia itselleen sopivista vuoroista. Myymäläpäällikkö tai muu suunnitelmasta vastaava esimies valitsee kenen tekemän tarjouksen hyväksyy. Pienemmissä/autonomisissa kohteissa tarjoukset voidaan hyväksyä automaattisesti. Työvuoropörssi seuraa automaattisesti viikkotyö- ja tasoitusjakson tunteja, lomajaksoja, lepoaikoja, sekä muita työaikavaroituksia, eikä hyväksy tarjouksia jotka ovat ristiriidassa näiden kanssa. Suunnittelijan tarvitsee vain seurata listan koostumista ja tarvittaessa tehdä lopulliset viilaukset valmiiseen listaan.

  3. Työvuoropörssin avulla työntekijä saa valita itselleen sopivat ajankohdat, mutta tämän lisäksi voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön vuorotoiveet. Työntekijöille voidaan antaa N-kappaletta vuorotoiveita esim. kuukauden aikana. Vuorotoiveet tehdään mobiilisovellusta käyttäen, kuten lomatoiveetkin. Suunnittelija pyrkii sitten mahdollisuuksien mukaan noudattamaan toiveita suunnittelussa.

  4. Työvuorosuunnittelujärjestelmä tarjoaa yritykselle ja luottamusmiehelle raportointia työsopimustuntien ja tehtyjen työtuntien määrästä, suhteesta, sekä kehityksestä, alueellisesti, toimipaikkakohtaisesti.

Siinäpä tarinaa Joustavasta kokonaistyöaikamallista ja sen soveltamisesta käytäntöön. Toivottavasti sait tästä jonkun hyödyllisen tiedonmurusen.


Ja tietenkin, jos yrityksesi nykyinen työvuorosuunnitteluratkaisu ei tue ylläolevan kaltaisia ominaisuuksia, ole meihin yhteydessä.


Taas mukavaa joulunaikaa toivotellen ,

Niilas
Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page